borstkanker

In 2018 werden in Nederland 15.000 nieuwe patiënten met borstkanker gediagnosticeerd. De kans op borstkanker neemt sterk toe vanaf het 45e jaar. Op jonge leeftijd komen vaak erfelijke vormen van borstkanker voor, waarbij vaak een mutatie in het BRCA-1 of BRCA-2 gen kan worden vastgesteld. Draagsters van deze mutaties hebben een sterk verhoogd risico op borstkanker. Het is van belang borstkanker zo vroeg mogelijk vast te stellen omdat de kans op genezing in een vroeg stadium hoog is. De meer uitgebreide en agressieve vormen van borstkanker zijn moeilijker te genezen, waardoor jaarlijks 3500 patiënten aan de gevolgen van deze ziekte sterven.
De diagnose borstkanker wordt vermoed bij klinische (knobbel in de borst), echografische en cytologische (na punctie in knobbel) verdenking. Bij onduidelijkheid kan zekerheid worden verkregen middels dikke naald biopsie of vriescoupe onderzoek. Het weefsel dat bij operatie wordt verkregen kan door de patholoog anatoom worden beoordeeld op celtype en grootte van de tumor. Indien geen okselklieren palpabel zijn kan de schildwachtklier procedure worden toegepast om vast te stellen of misschien toch al uitzaaiing naar de okselklieren heeft plaatsgevonden. Bij het weefselonderzoek wordt ook gekeken naar de hormoonreceptoren. Borstkanker kan lymfogeen of hematogeen metastaseren. Metastasen op afstand worden vooral gevonden in longen, lever en botten.

Voor uitgebreide informatie over behandeling van borstkanker zie www.borstkanker.nl. Onderstaand overzicht geeft de grote lijn aan. Zie ook de disclaimer op deze website. Borstkanker stadium 1 of 2 wordt in beginsel curatief behandeld; de behandeling is dus gericht op genezing. Voor borstkanker stadium 1. (tumor kleiner dan 2cm, okselklieren negatief kan worden gekozen voor een borstsparende operatieve verwijdering van de tumor gevolgd door radiotherapie. Bij borstkanker stadium 2. (tumor groter dan 2cm, met pos. of neg. okselklieren) kan worden gekozen voor operatieve behandeling gevolgd door chemotherapie en/of hormonale therapie. Patiënten met een uitgebreide vorm van borstkanker zonder metastasen (stadium 3.) kunnen worden behandeld met een combinatie van chemotherapie,chirurgie en radiotherapie. De behandeling van borstkanker met metastasen op afstand is palliatief.

Levensverwachting en leefstijlinterventie
De 5-jaarsoverleving is als volgt:

  • Stadium 1. en 2. meer dan 80%
  • Stadium 3. minder dan 50%

De betekenis van leefstijlinterventie  is groot daar een groot aantal patiënten met de oncologische therapie in remissie komt. De leefstijlinterventie is er op gericht samen met de reguliere therapie het ziekteproces onder controle te houden. Door toepassing van leefstijlinterventie worden betere resultaten bereikt dan met uitsluitend medicamenteuze behandeling. Na het staken van de oncologische therapie  is door voortzetting van de leefstijlinterventie een beter behandelresultaat mogelijk.