Darmkanker

Darmkanker ontstaat zeer frequent in een darmpoliep gelokaliseerd in de dikke darm of in de endeldarm. Veel personen in de bevolking hebben poliepen en dat verklaart dat jaarlijks in Nederland bij 16.000 personen de diagnose darmkanker wordt gesteld. De groeiwijze is altijd expansief richting het darmlumen, waardoor obstructie in de darm kan ontstaan. In het verdere beloop van het ziekteproces kunnen kwaadaardige cellen de darmwand, de lymfklieren en de omgevende structuren infiltreren. Uitsluitend in de eindfase kan darmkanker uitzaaien naar de lever of de longen. Zodra de diagnose is gesteld wordt het gezwel operatief verwijderd. De prognose van darmkanker is afhankelijk van de mate van uitbreiding. Indien de omvang van het gezwel beperkt is gebleven tot de darmwand dan is de operatie vaak al curatief. De 5-jaars overleving in deze groep bedraagt 85-95%. Als de ziekte is uitgezaaid dan is de operatie niet curatief en zullen aanvullende behandelingen moeten volgen. Resultaten van de aanvullende operatieve en chemotherapeutische behandelingen zijn teleurstellend, waardoor jaarlijks 5000 patiënten aan de ziekte overlijden. Voor patiënten met uitgezaaide darmkanker bedraagt de 5-jaars overleving 5-10%. Het is dus van groot belang uitzaaiing van kwaadaardige cellen te voorkómen.