Hooikoorts & astma

Hooikoorts is een goed voorbeeld van een allergische ziektebeeld waarbij sprake is van een samenstel van symptomen in aansluiting aan een immunologisch gemedieerde reactie op soortvreemd eiwit. Het ziektebeeld is seizoensgebonden en ontstaat na inhalatie van stuifmeel afkomstig van bloeiende bomen, onkruiden en grassen. Ons immuunsysteem maakt tegen stuifmeel antistoffen van de IgE klasse. Deze antistoffen hebben de eigenschap zich te hechten aan mastcellen, een soort witte bloedcellen. Mastcellen bezitten veel korrels waarin zich histamine bevindt dat kan vrijkomen in de bloedbaan als de IgE antistoffen op de membraan opnieuw in contact komen met stuifmeel. In deze acute fase veroorzaakt het vrijgekomen histamine jeuk door prikkeling van zenuwen en ook verwijding van bloedvaten waardoor klachten ontstaan van niezen, loopneus, jeukende en tranende ogen . Voor meer informatie over allergie zie www.voedselallergie.nl.

De acute fase wordt na enkele dagen gevolgd door een chronische fase waarbij in de slijm-vliezen ontstekingscellen komen die een locale ontstekingsreactie veroorzaken. Het belangrijkste kenmerk van de chronische fase is dat na verloop van tijd hyperreactiviteit ontstaat, waarbij een steeds kleinere hoeveelheid stuifmeel gelijke klachten kan veroorzaken. Dit betekent dat op dagen met weinig stuifmeel patiënten toch veel klachten houden. Tevens kan hyperreactiviteit leiden tot een toegenomen gevoeligheid voor aspecifieke stimuli zoals fijn stof, sigarettenrook, parfums en schoonmaakmiddelen. Het voortdurend blootstellen aan inhalatie allergenen zal alleen maar leiden tot verdere ontsteking en ongemak. Naarmate de reacties langer bestaan kunnen ook de slijmvliezen van de luchtwegen in het proces betrokken raken waardoor astma ontstaat

Leefstijlinterventie bij allergische ziektebeelden

De hoeksteen in de behandeling van hooikoorts en astma is het vermijden van contact met het betrokken allergeen. Op dagen met een hoge stuifmeelconcentratie in de lucht kan men het beste in huis blijven met gesloten ramen. De acute fase van hooikoorts kan uitstekend met medicamenten worden behandeld (antihistaminica) vaak in combinatie met een neusspray. Voor de behandeling van astma zijn medicamenten beschikbaar die de luchtwegen verwijden. De chronische fase van de ziekte wordt gekenmerkt door het ontstaan van een ontstekingen met hyperreactiviteit. De klachten in deze fase reageren maar ten dele op de beschikbare medicamenten. In het leefstijlinterventie programma wordt  een specifiek dieet  in combinatie met lichaamsbeweging en reductie van stress aan de reguliere behandeling toegevoegd. De combinatie geeft  vermindering van ziektelast.