Nutritionele oncologie

Jaarlijks wordt bij ruim 80.000 nieuwe patiënten een kwaadaardige ziekte vastgesteld. Op dit moment is kanker de belangrijkste doodsoorzaak.  De processen die aan het ontstaan van kankercellen ten grondslag liggen zijn slechts ten dele opgehelderd. Inmiddels is duidelijk geworden dat kanker een gevolg is van een defect in het genetisch materiaal van onze cellen. Deze defecten ontstaan als gevolg van mutaties in het DNA materiaal. Mutaties in het DNA komen dagelijks voor en het lichaam beschikt over DNA reparatiegenen om de mutaties te herstellen. Als een mutatie niet kan worden hersteld wordt in de gemuteerde cel het mechanisme tot zelfdoding in werking gesteld. Dit wordt apoptose genoemd. Er zijn DNA mutaties die niet kunnen worden gerepareerd en die niet leiden tot apoptose. Meerdere mutaties zijn nodig om een gemuteerde cel autonoom te laten groeien waardoor een kankerproces ontstaat. Het kankerproces groeit door het aantrekken van bloedvaten om te beschikken over voldoende voeding. De nutritionele oncologie bevorderd de interactie tussen  voedingsstoffen en het DNA. Gezocht wordt naar voedingsstoffen die de apoptose induceren waardoor een DNA  gemuteerde cel alsnog afsterft. Gezocht wordt naar voedingsstoffen die de groei van bloedvaten remmen waardoor de tumor afsterft door gebrek aan voedingsstoffen.

Tijdens het consult krijgt u informatie over de werking van verschillende voedingsstoffen. In samenhang met de reguliere therapie krijgt u advies op welk moment u de diverse voedingsstoffen gaat inzetten om de therapeutische werking van uw behandeling te optimaliseren.

Een belangrijk voorbeeld is de toepassing van vitamine D samen met de reguliere therapie bij de behandeling van darmkanker. Een recente studie laat zien dat vitamine D de bijwerking van de chemokuur vermindert en het behandelresultaat verhoogt

Voor de meeste kwaadaardige tumoren kunnen voedingsstoffen de reguliere therapie ondersteunen

Voedingsstoffen  worden ingezet om het hierboven beschreven kwaadaardige proces te verstoren. De behandelingen zijn complementair en zullen nooit leiden tot het staken of wijzigen van de reguliere behandeling.