Prostaatkanker

Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende kanker bij mannen. De ziekte kan soms al op jonge leeftijd voorkomen, maar  bij mannen ouder dan 65 jaar komt prostaatkanker het meest frequent voor. Veel mannen boven 65 jaar laten regelmatig hun PSA gehalte bepalen. PSA wordt specifiek in de prostaat geproduceerd en  een verhoogde waarde kan wijzen op het bestaan van kanker. Bedenk dat een licht verhoogde waarde van 4-10 ng/ml vaak wordt gevonden bij mannen met een goedaardig vergrote prostaat (75%) . Bij een licht verhoogde waarde zal de uroloog de prostaat palperen en pas bij een afwijkende bevinding de prostaat verder onderzoeken op het bestaan van afwijkend weefsel.  Veel ziekenhuizen beschikken over mogelijkheden om middels een MRI vast te stellen of in de prostaat afwijkend weefsel aantoonbaar is. De uroloog kan met een punctie dit afwijkende weefsel afnemen en microscopisch laten onderzoeken.  Bij hoge waarden voor de PSA neemt de kans op het bestaan van prostaatkanker toe.

Behandeling van prostaatkanker

De behandeling van prostaatkanker wordt bepaald door de uitgebreidheid van het proces. Een lokale prostaatkanker zonder uitbreiding kan op verschillende manieren worden behandeld. Richtinggevend is de maligniteitsgraad (Gleason score).  Bij een lage score wordt vaak een afwachtend beleid  gevolgd. Naarmate de score toeneemt zijn er meerdere opties om een behandeling in te stellen.  Bij een hoge score wordt de prostaat bestraald of operatief verwijderd. Een prostaatkanker met uitbreiding naar de lymfklieren of de botten zal altijd worden behandeld. Ook nu zijn meerdere opties mogelijk. Vaak zal in het behandeltraject  hormonale therapie worden voorgesteld.

Voedingsstoffen bij prostaatkanker

Veel onderzoek heeft aangetoond dat de inname van voedingsstoffen een gunstig effect heeft op het beloop van prostaatkanker. Bij prostaatkankers met een lage maligniteitsgraad kunnen voedingsstoffen jarenlang verhinderen dat de kwaadaardige cellen agressief worden. Het beeld blijft rustig en behandeling is niet nodig. Bij lokale prostaatkankers met een hoge score zal behandeling worden ingesteld en de inname van voedingsstoffen kan verhinderen dat mogelijke uitzaaiingen manifest worden.  Bij prostaatkankers die met hormonale therapie worden behandeld is het van belang dat door inname  van voedingsstoffen  resistentie tegen de hormonale therapie wordt voorkomen.

De inname  met voedingsstoffen bij prostaatkanker verlengt de overleving !!