Prostaatkanker

Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende kanker bij mannen. De ziekte kan soms al op jonge leeftijd voorkomen, maar  bij mannen ouder dan 65 jaar komt prostaatkanker het meest frequent voor. Veel mannen boven 65 jaar laten regelmatig hun PSA gehalte bepalen. PSA wordt specifiek in de prostaat geproduceerd en  een verhoogde waarde kan wijzen op het bestaan van kanker. Bedenk dat een licht verhoogde waarde van 4-10 ng/ml vaak wordt gevonden bij mannen met een goedaardig vergrote prostaat (75%) . Bij een licht verhoogde waarde zal de uroloog de prostaat palperen en pas bij een afwijkende bevinding de prostaat verder onderzoeken op het bestaan van afwijkend weefsel.  Veel ziekenhuizen beschikken over mogelijkheden om middels een MRI vast te stellen of in de prostaat afwijkend weefsel aantoonbaar is. De uroloog kan met een punctie dit afwijkende weefsel afnemen en microscopisch laten onderzoeken.  Bij hoge waarden voor de PSA neemt de kans op het bestaan van prostaatkanker toe.

Behandeling van prostaatkanker

De behandeling van prostaatkanker wordt bepaald door de uitgebreidheid van het proces. Een lokale prostaatkanker zonder uitbreiding kan op verschillende manieren worden behandeld. Richtinggevend is de maligniteitsgraad (Gleason score).  Bij een lage score wordt vaak een afwachtend beleid  gevolgd. Naarmate de score toeneemt zijn er meerdere opties om een behandeling in te stellen.  Bij een hoge score wordt de prostaat bestraald of operatief verwijderd. Een prostaatkanker met uitbreiding naar de lymfklieren of de botten zal altijd worden behandeld. Ook nu zijn meerdere opties mogelijk. Vaak zal in het behandeltraject  hormonale therapie worden voorgesteld.

Leefstijlinterventie bij prostaatkanker

De effectiviteit van leefstijlinterventie naast de oncologische therapie bij prostaatkanker is In meerdere onderzoeken aangetoond.  De interventie bestaat uit het volgen van een strict dieet in combinatie met specifieke voedingsstoffen. Op deze wijze kan bij  prostaatkankers met een lage maligniteitsgraad de  leefstijlinterventie  jarenlang verhinderen dat de ziekte  agressief wordt. Het beeld blijft rustig en intensieve behandeling is niet nodig. Bij lokale prostaatkankers met een hoge score zal behandeling worden ingesteld en de toepassing van leefstijlinterventie  kan verhinderen dat uitzaaiingen manifest worden. Bij progressie zal worden besloten tot hormonale therapie. De effecten zijn van tijdelijke aard maar met leefstijlinterventie kunnen langdurige responsen worden bereikt.  Indien na de hormonale therapie een recidive ontstaat dan spreekt men van castratie resistent prostaatcarcinoom. De oncologische behandeling is altijd medicamenteus en er zijn meerdere middelen beschikbaar.  De resultaten van leefstijlinterventie in deze fase zijn teleurstellend.