Werking van vitamine D

Vitamine D voor sterke botten .  Vitamine D is van vitaal belangrijk voor het in stand houden  van sterke botten, krachtige spieren en een goede weerstand. Uit onderzoek is gebleken dat voor een goede werking van vitamine D  het gehalte aan vitamine D in het bloed gedurende het hele jaar voldoende hoog moet zijn. De belangrijkste bron van vitamine D is het zonlicht.  Door blootstelling van de huid aan zonlicht wordt een provitamine D gevormd. In de lever wordt de provitamine  omgezet in 25OHvitamine D en afgegeven aan het bloed.  Uitsluitend in de zomermaanden wordt voldoende vitamine D gevormd. In de wintermaanden daalt het vitamine D gehalte  met 20% per maand.  Vooral bij ouderen worden daardoor  zeer lage  vitamine D-bloedwaarden vastgesteld. Voor een goede werking van vitamine D voor gezonde botten  behoort gedurende het hele jaar  de  vitamine D-bloedwaarde tenminste 50-70 nmol/L te zijn.  De  Gezondheidsraad adviseert aan vrouwen boven 55 jaar en aan mannen boven 70 jaar gedurende het hele jaar  de dagelijkse inname van een vitamine D supplement om de juiste vitamine D-bloedwaarde te realiseren.

Vitamine D ter preventie van kanker.  Uit onderzoek is gebleken dat vitamine D het ontstaan van kanker kan verminderen. Voor deze werking wordt vitamine D opgenomen  in  weefselcellen  en naar de celkern getransporteerd. Bij de deling van cellen wordt het DNA gesplitst en afgelezen voor de vorming van weefselcellen. Vitamine D blijkt betrokken te zijn bij de vorming van eiwitten die  de rijping van lichaamscellen bevorderen. In bevolkingsonderzoek naar de preventie van darmkanker werd vastgesteld dat personen met hoge vitamine D-bloedwaarden een lager risico hadden voor het ontstaan van darmkanker. Verreweg de meeste studies zijn uitgevoerd in Amerika en Canada onder leiding van prof. Garland. De beschermende werking van vitamine D bleek het meest uitgesproken bij personen  met vitamine D-bloedwaarden van 100 -150nmol/L . In deze groep personen was het risico op darmkanker meer dan 50% lager in vergelijking met de groep personen met een vitamine D-tekort (lager dan 30 nmol/L.)  Een vitamine D-status boven 100 nmol/L kan uitsluitend worden bereikt door dagelijkse inname van een supplement in een adequate dosering. Raadpleeg uw arts voor een dosisadvies

vitamine D voor behandeling  patiënten met kanker.  Reeds in 2008 publiceerde Holick dat patiënten met darmkanker  met  vitamine D-bloedwaarden boven 75 nmol/L een 25% lagere kans hadden om te overlijden aan hun ziekte.    In een recente studie bij patiënten met darmkanker stadium IV, die waren behandeld met chemokuren ( FOLFOX) , werd eveneens  bevestigd dat de patiënten  met de hoogste  vitamine D bloedspiegels  significant langer overleefden. Tijdens de ASCO meeting 2017 werden de eerste resultaten gepubliceerd van de SUNSHINE studie. Het betreft een prospectieve gerandomiseerde studie naar de toegevoegde waarde van vitamine D bij patiënten met uitgezaaide darmkanker. De groep patiënten in de studiearm kregen vitamine D in een hoge dosering. De  patiënten in de controle arm  kregen een lage dosis vitamine D. De progressievrije overleving van de patiënten in de behandelgroep was significant beter dan de overleving van de patiënten in de controle groep.

Referenties:

Ma Y, Zhang P, Wang F et al. Association between vitamin D and risk of colorectal cancer: a systematic review of prospective studies. J Clin Oncology 2011 29, 3775-3782. Pubmed 21876081.

Ng K, Wolpin BM, Meyerhardt JA, et al. Prospective study of predictors of vitamin D status and survival in patients with colorectal cancer Br J Cancer 2009 101, 916-923  Pubmed 19690551

Garland CF, Gorham ED.  Dose response of serum 25-hydroxyvitamin D in association with risk of colorectal cancer;  A meta-analysis   J. Steroid Biochem Mol Biol  2017; 168: 1-8